Otwarty Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Żukowa

Otwarty Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Żukowa

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe angażują się w wydarzenia odbywające się w duchu sportowej rywalizacji, łączące się z promocją ważnych dla SKOK wartości. W ich kręgu zainteresowania znajdują się inicjatywy o charakterze lokalnym, które mają na celu integrację danej społeczności.

Pomogły więc m.in. w organizacji Otwartego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Żukowa. W zawodach wzięło udział około 400 amatorskich par dziecięcych oraz 200 par już doświadczonych tancerzy z całej Polski. Wszyscy uczestnicy poza trwającą na parkiecie rywalizacją, chętnie wymieniali się posiadanym doświadczeniem.