Zabezpieczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej

Zabezpieczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej

Choć SKOK-i wspierają najbardziej znane, czy najcenniejsze skarby polskiej kultury, nie brakuje ich zaangażowania także w poszczególnych regionach kraju. Dofinansowały remont kościoła św. Jana Chrzciciela w Malborku oraz  pięknego kościoła w Różynach na Kaszubach. Wspieramy także kościół św. Michała Archanioła w Sopocie.

Także Cudowny Obraz Matki Boskiej Kodeńskiej, uznawany za najcenniejszy skarb polskiego regionu Podlasia, znajdujący się w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, dzięki wsparciu podmiotów wchodzących w skład sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zyskał najnowocześniejsze zabezpieczenie w postaci ochronnej szyby i pancernej kasety z odpowiednim mikroklimatem.

Ufundowane przez SKOK Ubezpieczenia innowacyjne zabezpieczenie ma chronić Cudowny Obraz przed pożarem i celowym zniszczeniem, a także zapewnić odpowiednie warunki środowiska zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki i sztuki konserwatorskiej. Prace konserwatorskie i związane z montażem zabezpieczeń obrazu prowadzone były pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów, którzy zajmowali się ochroną obrazu na Jasnej Górze.