Zabezpieczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

zabezpieczenia_cudownego_obrazu_matki_bozej_jasnogorskiej

W 2013 roku SKOK-i, w imieniu swoich członków i wszystkich wiernych w Polsce, włączyły się w działania mające na celu zabezpieczenie Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Największego skarbu kultury sakralnej w kraju i serca duchowego narodu.

Przypomnijmy – w grudniu 2012 roku 58-letni mężczyzna usiłował zniszczyć Cudowny Wizerunek, rzucając w niego farbą. Ojcowie paulini we współpracy ze SKOK-ami, doprowadzili do zakończenia prac mających na celu ochronę Obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Teraz Obraz zabezpiecza specjalna konstrukcja ochronna w postaci nowej, pancernej kasety z odpowiednim dla zachowania dobrej kondycji obrazu mikroklimatem.