Nagroda im. Grzegorza Palki

Nagroda im. Grzegorza Palki

Nagroda im. Grzegorza Palki stanowi najbardziej prestiżowe wyróżnienie samorządowe.

Nagrodę otrzymują osoby z wybitnymi zasługami dla rozwoju samorządności terytorialnej. Laureatami są więc osoby, których działania przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe angażują się w wydarzenia promujące ważne dla SKOK wartości. Wsparły więc organizację XV edycji wręczenia Nagrody im. Grzegorza Palki.