Konferencja Lech Kaczyński – człowiek Solidarności

Konferencja Lech Kaczyński - człowiek Solidarności

SKOK-i włączyły się w organizację spotkania działaczy Solidarności. Okazję ku temu dała zorganizowana we wrześniu 2012 r. w legendarnej Sali BHP w Stoczni Gdańskiej konferencja pt. „Lech Kaczyński – człowiek Solidarności”.

Główną intencją konferencji było ukazanie roli i wkładu Lecha Kaczyńskiego w dzieło Sierpnia ’80 i ruchu „Solidarności”.

Konferencja miała też wymiar edukacyjny, ukazujący znaczenie wysiłku tysięcy osób walczących o lepsze jutro, na dzisiejszy kształt naszego kraju.