Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę

Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę

W każdą trzecią niedzielę września, tysiące wiernych biorą udział w Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę. Od początku swojego istnienia, Polskie SKOK-i współpracują z ludźmi pracy i ludźmi „Solidarności”.

SKOK-i są wierne słowom kapelana Solidarności. Twierdził on, że na Jasnej Górze Polacy zawsze czuli się prawdziwie wolni. A zwłaszcza w czasach największych zniewoleń narodu. Dlatego co roku aktywnie wspieramy organizację pielgrzymki, a przedstawiciele SKOK-ów składają dary przed obliczem Matki Bożej.