Akcja „Zaopiekuj się książką”

Zaopiekuj się książką

Akcja „Zaopiekuj się książką” nawiązuje do znanej na całym świecie idei bookcrossingu. Polega na nieodpłatnym przekazywaniu książek poprzez pozostawianie ich w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach w przestrzeni publicznej.

Głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa, przywrócenie książkom należnego im miejsca i przypomnienie ludziom, że książki powinny „żyć swoim życiem”. Organizatorem przedsięwzięcia w Polsce jest SKOK Ubezpieczenia.