Ewangeliarz w darze dla Jasnej Góry

Ewangeliarz w darze dla Jasnej Góry

Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej to serce duchowe narodu. To największy skarb kultury sakralnej w kraju. Dlatego w 2013 roku przedstawiciele Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przekazali w darze dla Jasnej Góry ewangeliarz. Jest to więc podziękowanie, w imieniu członków SKOK-ów, za wieki wspomagania narodu polskiego.

W akcie ofiarowania daru dla klasztoru, będącego pod opieką ojców paulinów, napisano: „Matko Boża, przychodzimy na Jasną Gorę z ufnością, dziękując za wieki wspomagania naszego narodu w dążeniu do wolności i niepodległości, za Twoją opiekę nad Kościołem Katolickim, Jasnogórskim Klasztorem i wszystkimi, którzy Tobie zawierzyli. Członkowie Kas Kredytowych SKOK, tego wielkiego ruchu samopomocy finansowej – wdzięczni za dotychczasowe błogosławieństwa, w nadziei na dalszą przychylność nieba – ofiarowują ewangeliarz do kaplicy”.