Odnowienie Kaplicy Mariackiej w Katedrze Oliwskiej

Odnowienie Kaplicy Mariackiej w Katedrze Oliwskiej

Przy wsparciu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, decyzją arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, do Katedry Oliwskiej powróciła Kaplica Mariacka, zwana ze względu na swoją historię także Kaplicą Polską.

Dzięki gruntownym pracom konserwatorskim, których wymagała, po 50 latach, mogła ona w 2011 roku, powrócić do Katedry i znów służyć wiernym.