Cykl Zakazane historie

Cykl Zakazane Historie

Byliśmy producentem filmu o bezwzględności władz PRL-u.

Wyprodukowany przez Kasę Stefczyka cykl telewizyjny opowiada o szczególnie interesujących, choć mało znanych, epizodach z czasów PRL. 

Ukazuje wysiłek ludzi, którzy byli cichymi „bohaterami drugiego planu”, między innymi związkowców, organizatorów rozmaitych akcji, kolporterów czy uczniów. Ich relacje tworzą wiarygodny obraz tamtego okresu. 

Produkcja zaprezentowała młodym Polakom, którzy bezwzględności władz PRL-u nie doświadczyli, Polskę Ludową. Ukazała postawy patriotyczne oraz społeczną odpowiedzialność tworzącej ją wspólnoty. Czyli podstawowe wartości systemu SKOK.