Mecenat pielgrzymki Benedykta XVI do Polski

Mecenat pielgrzymki Benedykta XVI do Polski

SKOK-i angażują się w wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa. Dlatego włączyły się w organizację pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski w 2006 roku.

W trakcie papieskiej wizyty w Polsce ofiarowały wyposażenie ołtarza, przy którym odbywały się jasnogórskie uroczystości.

Zapewniły także replikę papieskiego tronu. Trafiła do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Odbyło się to podczas pielgrzymki kobiet i dziewcząt. Również w nią zaangażowani byli członkowie spółdzielczych kas i instytucje, które ich zrzeszają.

Za swój udział w przygotowaniu Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski w 2006 roku otrzymały zaszczytny tytuł Oficjalnego Sponsora tej Pielgrzymki.