Gdańskie ślady księdza Jerzego

Gdańskie ślady ks. Jerzego

„Gdańskie ślady księdza Jerzego”. Ten dokumentalny album autorstwa ks. Jarosława Wąsowicza jest próbą spojrzenia na męczeńską śmierć bł. księdza Jerzego Popiełuszki.

Nigdy nie zapomnę tego jak ksiądz Jerzy Popiełuszko odwiedził mnie w szpitalu. To był wspaniały kapłan, człowiek i przyjaciel. Zawsze można było na niego liczyć. Cechowała Go zarówno niezwykła skromność jak i wielkie umiłowanie do Ojczyzny i bliźniego – wspominała Anna Walentynowicz.

Takich relacji, z których wyłania się pełen obraz bł. księdza Jerzego, jest w książce więcej. To właśnie one składają się na książkę „Gdańskie ślady księdza Jerzego”.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”, w gdańskich kręgach opozycyjno-kościelnych był osobą znaną i powszechnie szanowaną. SKOK-i chciały więc oddać hołd postaci niezwykle ważnej dla najnowszych polskich dziejów, przyczyniając się do wydania książki,