Uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki

Uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki

SKOK-i nigdy nie zapomniały, że powstały na gruncie zrywu Solidarności. Dlatego w 2010 roku objęły swoim patronatem uroczystości towarzyszące beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki.

Wpisany w zakończenie Roku Kapłańskiego i potwierdzający jego wierność Chrystusowi akt stał się dla setek tysięcy wiernych w całej Polsce pamiątką męczeństwa kapelana polskiej „Solidarności”. Organizacji, która przyczyniła się do wyzwolenia Polski z więzów komunizmu. Organizacji, która zapoczątkowała jego upadek w całej Europie Środkowo-Wschodniej.