Projekt „Pomóż oszczędzać rodzinie”

Pomóż oszczędzać rodzinie

W odpowiedzi na problemy rodzin o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem społecznym i finansowym Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Kasa Stefczyka realizują projekt „Pomóż oszczędzać rodzinie”.

Akcja edukacyjna ma na celu zwiększenie wiedzy rodzin z zakresu finansów osobistych oraz dostępnych na rynku finansowym produktów, w celu uniknięcia przez nie nadmiernego zadłużenia.

Więcej informacji o projekcie przeczytaj na stronie Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.