Figura Maryi Niepokalanej

Figura Maryi Niepokalanej

Pielgrzymów, którzy przybywają na jasnogórskie błonia, wita figura Maryi Niepokalanej. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe ufundowały ją w dowód wdzięczności za wielowiekową opiekę nad Ojczyzną.

Wizerunek Maryi stoi w centralnym punkcie jasnogórskiego placu. Dzieło, mierzące 185 cm i ważące 450 kg, wykonał na prośbę SKOK rzeźbiarz Kamil Drapikowski.