Tabernakulum w Archikatedrze Oliwskiej

Tabernakulum w Archikatedrze Oliwskiej

SKOK-i objęły swoim patronatem także Archikatedrę Oliwską w Gdańsku. Podkreślają w ten sposób związki Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych zarówno z Kościołem, jak i z miastem, z którego się wywodzą – Gdańskiem. Kolebką polskiej „Solidarności”.

W ramach realizacji swej misji w 2008 roku, z inicjatywy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przekazały one bazylice utrzymane w charakterystycznym dla architektury świątyni barokowym stylu tabernakulum.

Znalazło ono swoje miejsce w Kaplicy Najświętszego Sakramentu, w nawie po lewej stronie ołtarza głównego.