Sinfonia Jubilate

Sinfonia Jubilate

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe wspierają polską kulturę i sztukę. Pamiętają też o związkach Ojczyzny z Kościołem katolickim. Zainicjowały więc powstanie utworu „Sinfonia Jubilate”. Kompozytorem utworu jest Gedymin Grubba, młody gdański twórca i dyrygent.

Utwór jest zadedykowany Jego Ekscelencji Kardynałowi Józefowi Glempowi, Prymasowi Polski. Stanowi podziękowanie za długoletnią posługę dla dobra Kościoła, Narodu i Polski.

Premiera „Sinfonia Jubilate” miała miejsce w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie 19 czerwca 2008 roku.