Gdańsk doc Festiwal

Doc Film Festiwal

Wspieramy inicjatywy nawiązujące do idei “Solidarności”.

Spółdzielcze kasy, nawiązując do idei „Solidarności” zaangażowały się w sponsoring gdańskiego Doc Film Festiwal (Godność i Praca / Dignity & Work). Filmy prezentowane podczas festiwalu traktują o środowisku pracy człowieka, ludzkiej aktywności, sposobach na przetrwanie w różnych warunkach i sytuacjach. Inicjatorem festiwalu jest NSZZ Solidarność, a całość niesie ze sobą misję uwrażliwiania na ludzkie problemy, pragnienia i pasje.