Litania Polska

Litania Polska

SKOK-i pamiętają o wartościach katolickich, społecznej nauce kościoła oraz patriotyzmie. Dlatego w 2002 roku –  w X rocznicę odrodzenia SKOK-ów – powstała Litania Polska.

Płyta zawiera muzykę Zygmunta Koniecznego do tekstów księdza Jana Twardowskiego. Poświęciliśmy ją Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.