Srebrna kopuła tabernakulum

Srebrna kopuła tabernakulum

Tabernakulum, które znajduje się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, odzyskało dawny blask.

Oryginalna kopuła została przekazana przez oo. Paulinów jako kontrybucja dla ratowania ojczyzny.

W 2007 roku, dzięki pracy i talentowi współczesnych artystów i rzemieślników, ale także wsparciu finansowemu SKOK-ów przywrócono mu pierwotny kształt. Wygląd ołtarza w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej odtworzono na podstawie zachowanych dokumentów, ale także wzorów zachowanych skarbów – podobnych obiektów z tego okresu .