Sukienka Zawierzenia

Sukienka Zawierzenia

Wspieranie skarbów dziedzictwa narodowego oraz przywiązanie wartości katolickich do wiary jest elementem, który wyróżnia spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Słynący cudami Obraz, przed który każdego roku pielgrzymuje kilka milionów pątników otoczony jest szczególnym kultem religijnym wśród wiernych Kościoła. Myśl ofiarowania Daru Wotywnego w postaci bursztynowo-brylantowej sukienki Matce Bożej Królowej Polski zrodziła się podczas dorocznej pielgrzymki przeora Jasnej Góry o. Mariana Lubelskiego do Watykanu. Po 2 latach prac, w 2005 roku, wotum zostało złożone i ozdobiło Cudowny Obraz Matki Bożej.

Wydarzenia związane z ostatnimi dniami życia oraz śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła II sprawiły, że inicjatywa ofiarowania Matce Bożej wykonanej z bursztynu sukienki przybrała charakter podziękowania za życie i świętość papieża Polaka oraz jego niezachwianą postawę zawierzenia Królowej Polski wyrażanej słowami „Totus Tuus”.

Dodatkową inspiracją dla podjętego, i sfinalizowanego dzięki zaangażowaniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, dzieła były korony papieskie, które Jan Paweł II pobłogosławił i przekazał dla jasnogórskiego wizerunku w piątek 1 kwietnia 2005 roku, w przeddzień odejścia do domu Ojca. Bursztynowa sukienka została poświęcona przez kardynała Stanisława Dziwisza 26 sierpnia 2005 roku, podczas uroczystości związanych z obchodami 350-lecia cudownej obrony Jasnej Góry przed najazdem szwedzkim.