Cel? Obrona tego, co polskie!

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, czyli SKOK-i, odrodziły się w Polsce na gruncie idei niepodległości, której wyznacznikiem był NSZZ „Solidarność”. Stanowią alternatywę dla banków, które zdominowały sektor finansów w Polsce. Są niezbędnym elementem konkurencji, która napędza rynek i zapewnia korzystniejsze produkty finansowe.

  • SKOK-i to jedne z ostatnich instytucji opartych na polskim kapitale. Takie instytucje decydują o sile rodzimej gospodarki i zamożności społeczeństwa.
  • SKOK-i wywodzą się z polskiej tradycji i nie wstydzą się swoich korzeni. Od lat wspierają inicjatywy patriotyczne i katolickie, w dzisiejszych czasach często niepopularne, a przecież tak ważne.
  • SKOK-i działają w oparciu o polskie prawo, jednak eksperci zwracają uwagę, że nowe przepisy nie są dostosowane do charakteru spółdzielczych kas.
  • Depozyty w SKOK-ach, podobnie jak w bankach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100.000 euro.
  • Przez 20 lat SKOK-i rozwijały się bez państwowej pomocy. Nie korzystały z dotacji publicznych i poprawiały swoje wyniki.
  • SKOK-i nadal się rozwijają. Cieszą się wysokim zaufaniem swoich członków, oferują im korzystne produkty i usługi.

Jesteśmy dumni z tego, co stworzyliśmy!

Mimo wielu prób i wysiłków organów państwowych zmierzających do osłabienia systemu SKOK, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zanotowały na koniec maja 2015 r. dodatni wynik z działalności podstawowej wynoszący ponad 58 milionów zł.  Na nic zdają się kolejne ataki i wypowiedzi osób nieprzychylnych systemowi SKOK, co świadczy o silnych podstawach i zaufaniu, jakim członkowie SKOK od ponad 23 lat darzą swoją instytucję finansową.

Sprawdź „Aktualności” i dowiedz się, jak politycy wykorzystywali SKOK-i do brudnej walki wyborczej!